Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği-2016/426/AB

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) birçok gaz yakan cihazı kapsayan ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulaması 1990 yıllarına dayanan eski bir yönetmeliktir.

GAR yönetmeliğine göre CE işaretlemesi bu yönetmeliğin şartları yerine getirildikten sonra yapılmalıdır

Gazla çalışan cihazın önce hangi yönetmelik veya yönetmelikler kapsamında olduğu belirlenmelidir

Gazlı cihazın hangi standart veya standartlar kapsamında test edilmesi gerektiği,hangi test cihazlarıyla test edileceği ve AB varış ülkesine göre gaz kategorisinin ve basıncın ne olduğu doğru tespit edilmelidir

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliğine göre İktisadi işletmeciler gazla çalışan cihazdan sorumludurlar

İktisadi işletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

İktisadi işletmeciler gazla çalışan GAR yönetmeliği kapsamındaki cihazın bu yönetmeliğe uygun olarak test ve belgelendirildiğinden emin olmak zorundadırlar

Top