Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Risk Analizi

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamında gazla çalışan cihazların testleri büyük önem taşımaktadır

Bu tür GAR yönetmeliği kapsamındaki gazlı cihazların testleri için teknik alt yapı,cihaz,tesis,düzen ve en önemlisi de tecrübe gerekir

Gazla çalışan cihazlarda özellikle büyük güçle çalışan Ticari mutfak cihazlarının testleri oldukça zordur.Bu cihazların test gazlarıyla  ilgili standartta tam yükte çalıştırırlarak referans ve sınır gazlarıyla test edilmesi çok

önemlidir

Gazla çalışan cihazlar için 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine (GAR) göre riskler genel olarak aşağıdaki gibidir

1-Buhar veya basınçtan dolayı patlama riski

2-Yangın riski

3-Sıcak yüzeyle temas riski

4-Atık gaz zehirlenme riski

5-Su veya gazdan zehirlenme riski

6-Boğulma riski

7-İnsan sağlığının korunmasıyla ilgili riskler

8-Evcil hayvanlarla ilgili riskler

İşinizi şansa bırakmayınız,geliniz cihazlarınızı 24 yıllık tecrübeyle en gelişmiş test cihazlarıyla test edelim,rahat ediniz.

Top