Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) birçok gaz yakan cihazı kapsayan ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulaması 1990 yıllarına dayanan eski bir yönetmeliktir.

GAR yönetmeliğine göre CE işaretlemesi bu yönetmeliğin şartları yerine getirildikten sonra yapılmalıdır

Gazla çalışan cihazın önce hangi yönetmelik veya yönetmelikler kapsamında olduğu belirlenmelidir

Gazlı cihazın hangi standart veya standartlar kapsamında test edilmesi gerektiği,hangi test cihazlarıyla test edileceği ve AB varış ülkesine göre gaz kategorisinin

ve basıncın ne olduğu doğru tespit edilmelidir

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliğine göre İktisadi işletmeciler gazla çalışan cihazdan sorumludurlar

İktisadi işletmeciler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

1-İmalatçılar

2-Yetkili Temsilciler

3-İthalatçılar

4-Dağıtıcılar

İktisadi işletmeciler gazla çalışan GAR yönetmeliği kapsamındaki cihazın bu yönetmeliğe uygun olarak test ve belgelendirildiğinden emin olmak zorundadırlar

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği(GAR) kapsamında gazla çalışan cihazların testleri büyük önem taşımaktadır

Bu tür GAR yönetmeliği kapsamındaki gazlı cihazların testleri için teknik alt yapı,cihaz,tesis,düzen ve en önemlisi de tecrübe gerekir

Gazla çalışan cihazlarda özellikle büyük güçle çalışan Ticari mutfak cihazlarının testleri oldukça zordur.Bu cihazların test gazlarıyla  ilgili standartta

tam yükte çalıştırırlarak referans ve sınır gazlarıyla test edilmesi çok önemlidir

Gazla çalışan cihazlar için 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine (GAR) göre riskler genel olarak aşağıdaki gibidir

1-Buhar veya basınçtan dolayı patlama riski

2-Yangın riski

3-Sıcak yüzeyle temas riski

4-Atık gaz zehirlenme riski

5-Su veya gazdan zehirlenme riski

6-Boğulma riski

7-İnsan sağlığının korunmasıyla ilgili riskler

8-Evcil hayvanlarla ilgili riskler

İşinizi şansa bırakmayınız,geliniz cihazlarınızı 24 yıllık tecrübeyle en gelişmiş test cihazlarıyla test edelim,rahat ediniz.

Top