TEST VE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

TEST VE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Gazlı cihazların CERTIGAZ belgelendirme testleri 

Elektrikli cihazların NEMKO LVD,CB,GS ve diğer belgelendirme testleri

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC) testleri

CE Test ve Belgelendirme
CETEKNİK,bir Fransa Onaylanmış Kuruluşu olan AFNOR CERTIFICATION  ve AFG firmalarının sahip olduğu  CERTİGAZ işbirliğiyle ülke içinde gazlı cihazlarınızın CE İşaretlemesi uygunluk çalışmalarını testlerden sonraya sertifikayla sonuçlandıracağınız bir Test ve Belgelendirme firmasıdır.Gazlı ve gazlı-elektrikli cihazlarınızın CE 1312 İşaretlemesi için bütün testleri yapabilecek tecrübe ve teknik donanıma sahibiz ve en önemlisi bütün bu çalışmaları ülke içinde gelişmiş laboratuvar alt yapısıyla akreditasyon şartlarında yapıyoruz.Firmamız TSENISO/IEC17025 standardına göre TÜRKAK,IEC17025 standardına göre de IECEE tarafından akredite edilmiş bir CBTL laboratuvarıdır.

Gazlı cihazların CE1312 Belgelendirmesi için Laboratuvar testlerimiz
CETEKNİK,bir Fransa Onaylanmış Kuruluşu olan AFNOR CERTIFICATION  ve AFG firmalarının sahip olduğu  CERTİGAZ işbirliğiyle  (EU 2016/426) Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğinde ve ilgili uyumlaştırılmış EN standartlarında belirtilen bütün testleri Türkiyede firmamız laboratuvarlarında veya gerekli donanıma sahip üretici firmalarda yerinde yapmaktadır.Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin test gazları laboratuarımızda sürekli mevcuttur.Türkiyede yapmış olduğumuz test ve belgelendirme ücreti sertifika teslim edilinceye kadar sabittir herhangi bir re-test ücretimiz yoktur.Laboratuvarımız arzu edildiğinde size 24 saat hizmet vermektedir.Firmamıza test ve belgelendirme için başvurduğunuzda maksimum 1 gün içinde bizden elektronik teklif alabilmektesiniz.Gazlı cihazlarınızın testleri TSENISO/IEC17025 TÜRKAK Akreditasyonuna sahip laboratuvarlarımızda gelişmiş profesyonel test cihazları ve EN437 standardına uygun sertifikalı gerçek test gazları kullanılarak yapılmaktadır.

Gazlı cihazların CE1312 Belgelendirmesi için Üretici Laboratuvarlarında yaptığımız testler

Test yapmak için gerekli kalibrasyonlu test cihazlarını bulunduran Test laboratuvarına sahip üreticilerimizde CE1312 için belgelendirme testleri yerinde yapılmaktadır.Bu özellikle seri imalat yapan ve bundan dolayı sürekli ARGE çalışması yapıp değişik modellerde gazlı cihaz üreten firmalarımıza büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bizim için üretici firmanın Türkiyede kurulu bulunan TÜRKAK akreditasyonuna sahip kalibrasyon firmalarından test cihazlarını kalibre ettirmesi yeterlidir.Üretici firmaların test cihazlarının kalibrasyonlarının izlenebilir olması büyük önem taşımaktadır.Kalibrasyon laboratuvarları akreditasyon kuralları gereği,test cihazlarının kalibrasyon süresi için herhangi bir süre istememiz doğru olmaz,yani her sene kalibrasyon yapılması gerekir diye bir şeyi tavsiye hakkımız yok. Her üretici TÜRKAK akreditasyonuna sahip bir Türk firmasından kalibrasyon hizmeti alabilir,bu bizim için yeterlidir.

Gazlı cihazlar test ve belgelendirme hizmetleri kapsamı:

Aşağıdaki ürün grupları EU 2016/426 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamındadır.
• 1-Gazla çalışan merkezi ısıtma kazanları
• 2-LPG ile çalışan cihazlar
• 3-Evlerde kullanılan gazlı su ısıtıcıları
• 4-Fan üflemeli gaz brülörleri
• 5-Gazla çalışan ocaklar
• 6-Gazla çalışan hava ısıtıcıları
• 7-Müstakil gazla çalışan ısıtıcılar
• 8-Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
• 9-Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyant ısıtıcılar
• 10-Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
• 11-Gaz brülörleri ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
• 12-Gazlı aletlerde kullanılan sızdırmazlık elemanları
• 13-Test gazları,test basınçları ve cihaz kategorileri
Endüstriyel amaçlı ve endüstriyel yerlerde kullanılan cihazlar bu yönetmelik kapsamına girmezler

Firmamız aşağıda belirtilen Uyumlaştırılmış EN standartları kapsamındaki Gazlı ,Gazlı+Elektrikli cihazların CE1312 test ve belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır.

 1-GAZLA ÇALIŞAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI

• 1-EN 677:1998 - Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW 
TS EN 677 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı aşmayan yoğuşmalı kazanlar İçin belirli Şartlar
• 2-EN 625:1995 -Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW 
TS EN 625 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan Kombine Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin Belirli Şartlar
• 3-prEN 13836 - Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1000 kW 
• 4-EN 656:1999 - Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW 
TS EN 656 Kazanlar- Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan- Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Olan B Tipi Kazanlar
• 5-EN 297:1994 - Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW 
TS EN 297 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosferik Brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar
• 6-EN 483:1999 -Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat input not exceeding 1000 Kw
TS EN 483 Kazanlar- Merkezi Isıtma- Gaz Yakan- Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi Kazanlar 
• 7-EN 303-3:1998 - Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner 
• Gazla çalışan merkezi ısıtma kazanları GAD direktifine bağlı olan bu harmonize standartlar tarafından genelde testlere tabi tutulurlar.
• Sıvı yakıtlı merkezi ısıtma kazanları bu direktif kapsamında değildirler.

2-GAZ BRÜLÖRLERİ VE GAZLA ÇALIŞAN ALETLERİ DENETLEYEN EMNİYET VE KONTROL CİHAZLARI

• 1-EN 298:1993 -Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans 
• 2-EN 161:1991 - Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances 
• 3-EN 125:1991 -Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric flame supervision devices 
• 4- EN 12067-1:1998 -Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pneumatic types 
• 5- ENV 1954:1996 - Internal and external fault behaviour of safety related electronics parts of gas appliances 
• 6-EN 1106 - Manually operated taps for gas burning appliances 
• 7-EN 257:1992 -Mechanical thermostats for gas-burning appliances 
• 8-EN 126:1995 - Multifunctional controls for gas burning appliances 
• 9-EN 88:1991 -Pressure governors for gas appliances for inlet pressures up to 200 mbar 
• 10-EN 1854:1997 - Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances 
• 11-EN 13611 - Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements 
• 12-EN 1643 - Valve proving systems for automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances 
• 13-EN 12078:1998 - Zero governors for gas burners and gas burning appliances 

3-GAZ BRÜLÖRLERİ
1-EN 676:1996 -Automatic forced draught burners for gaseous fuels 
TS 11392 EN 676 Brülörler Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin
4-GAZLI OCAKLAR
• 1-EN 30-1-2:1999 - Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convection ovens and/or grills 
TS 616-1-2 EN 30-1-2Bölüm 1 - 2: Emniyet - Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar
• 2- EN 30-1-4 Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic burner control system 
• 3-EN 30-2-1:1998 - Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General 
• 4-EN 30-2-2:1999 Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills 
• 5-EN 30-1-1:1998 -Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 1-1: Safety - General 
TS 616-1-1 EN 30-1-1 Pişirme Cihazları- Gaz Yakan- Ev Tipi- Bölüm 1-1: Güvenlik- Genel 

5-GAZLA ÇALIŞAN HAVA ISITICILARI

• 1-EN 12669:2000 - Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and supplementary non-domestic space heating 
• 2-EN 1196:1998 - Domestic and non-domestic gas-fired air heaters - Supplementary requirements for condensing air heaters 
• 3-EN 778:1998 - Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products 
• 4-EN 1319:1998 -Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW 
• 5-EN 525:1997 -Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW 
• 6-EN 1020:1997 -Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products 
• 7-EN 621:1998 - Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products 
TS EN 621 Isıtıcılar-Konut Dışı Mahalleri Isıtmak İçin-Gaz Yakıtlı, Cebri Konveksiyonlu Hava Isıtıcıları-Net Isı Yükü 300 kW'ı Aşmayan-Yanma Havası ve/veya Atık Gazların Taşınmasını Sağlayacak Vantilatörü Bulunmayan
 

6-GAZLA ÇALIŞAN YER ISITICILARI

• 1-EN 509:1999 - Decorative fuel-effect gas appliances 
TS EN 509 Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü
• 2-EN 613 Independent gas-fired convection heaters
TS EN 613 Isıtıcılar- Müstakil- Gaz Yakan- Konveksiyonlu
• 3-EN 1266 - Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases 
• 4-rEN 13278 - Open fronted gas-fired independent space heaters 

7-GAZLA ÇALIŞAN DOMESTİK ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA CİHAZLARI

• 1-EN 12244-2:1998 - Direct gas-fired washing machines of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy 
• 2-EN 12244-1:1998 -Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety 
• 3-EN 1458-1:1999 - Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety 
• 4-EN 1458-2:1999 - Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6kW - Part 2: Rational use of energy 
• 5-EN 12309-1:1999 -Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety 
• 6-EN 12309-2:2000 -Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy 
• 7-EN 12752-1:1999 - Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety 
• 8-EN 12752-2:1999 - Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy 

8-GAZLA ÇALIŞAN SANAYİ MUTFAK ALETLERİ
• 1-EN 203-1:1992 -Gas heated catering equipment - Part 1: Safety requirements
TS EN 203-1 Pişirme Cihazları- Gaz Yakan- Endüstriyel Tip Bölüm 1: Güvenlik Kuralları
• 2-EN 203-2:1995 -Gas heated catering equipment - Part 2: Rational use of energy 
TS EN 203-2 Gaz Yakan Mutfak Cihazları Kısım 2:Enerjinin Rasyonel Kullanımı

9-LPG İLE ÇALIŞAN CİHAZLAR
• 1-EN 13786 - Automatic change-over valves having a maximum outlet pressure of up to and including 4 bar with a capacity of up to and including 100 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures 
• 2-EN 12864 - Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures 
• 3-EN 13785 - Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other than those 
covered by EN 12864 and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures

• 4-EN 624 - Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats 
• 5-EN 498:1997 -Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use 
TS EN 498 Barbeküler- Konut Dışı Kullanımlar İçin- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanan Cihazlar İçin- Özellikler
• 6-EN 449:1996 - Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters)
TS 11111 EN 449 Isıtıcılar LPG ile Çalışan-Konutlarda Kullanılan Bacasız Sobalar (Difüz katalitik Isıtıcılar Dahil)
• 7-EN 461:1999 - Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW 
TS EN 461 Isıstıcılar-LPG Yakan Cihazlar-Konut Dışı Kullanımlar İçin-Bacasız-Anma Isı Gücü 10 kW'ı Geçmeyen-
• 8-EN 484:1997 -Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent hotplates, including those incorporating a grill for outdoor use 
TS EN 484 LPG Cihazları- Bağımsız Ocaklar (Izgara İhtiva Eden Ocaklar Dahil)- Dış Mekan Kullanımları İçin- Genel 
• 9-EN 1596:1998 -Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters 
• 10-EN 497:1997 -Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use 
TS EN 497 Brülörler- LPG Yakan Cihazlar İçin- Çok Amaçlı- Bina Dışı Kullanımlar İçin Özellikler
• 11-EN 732:1998 -Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators
TS EN 732 Soğutma Cihazları - Absorpsiyonlu - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Cihazların Özellikleri
• 12-EN 521:1998 -Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances 
TS EN 521 LPG Cihazları-Tüplü, Taşınabilir- LPG Tüpü Buhar Basıncında Çalışan

10-DOMESTİK OLMAYAN GAZLA ÇALIŞAN RADYANT ISITICILAR

• 1-EN 13410 - Gas-fired overhead radiant heaters - Ventilation requirements for non domestic premises 
• 2-EN 777-1:1999 - Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 1: System D, safety 
• 3-EN 777-2:1999 -Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 2: System E, safety 
• 4-EN 777-3:1999 - Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 3: System F, safety 
• 5-EN 777-4:1999 - Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 4: System H, safety 
• 6-EN 419-1:1999 -Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1: Safety 
TS EN 419-1Isıtıcılar- Gaz Yakan- Parlak Radyant- Tavana Asılan- Konut Dışı Mahallerde Kullanılan-Bölüm 1: Emniyet Kuralları
• 7-ENV 1259-1:1994 Single burner gas-fired overhead radiant tube heated and non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1: Requirements and test methods for establishing the rational use of energy - Radiometric method A 
• 8-ENV 1259-2:1996 Review- Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters and non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 2: Requirements and test methods for establishing the rational use of energy - Radiometric method B 
• 9-ENV 1259-3:1996 Review- Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters and non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 3: Requirements and test methods for establishing the rational use of energy - Radiometric method C 
• 10-EN 416-1:1999 - Single burner gas-fired overhead radiant-tube heaters - Part 1: Safety 

11-EVLERDE KULLANILAN GAZLI SU ISITICILARI

• 1-EN 26:1997 -Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, fitted with atmospheric burners (Including Corrigendum 1998) 
TS 615 EN 26 Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü
• 2-EN 89:1999 -Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot waterrent

Gazlı-Elektrikli ve Elektrikli cihazların testleri CETEKNİK,CERTİGAZ işbirliğiyle gazlı-elektrikli ve yalnızca elektrikli cihazların 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifine(LVD) bağlı Uyumlaştırılmış EN standartlarına göre testler Türkiyede yapılmaktadır.Böylelikle elektrkli bileşen ihtiva eden gazlı elektrikli cihazların test ve belgelendirme çalışmaları birtek elden yapılmaktadır.

Elektrikli cihazlar cihazlar test ve belgelendirme hizmetleri kapsamı:

CETEKNİK Test Laboratuvar ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti,NEMKO AS Norveç işbirliğiyle aşağıdaki ürün gruplarının CE,CB,GS vb test ve belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır.Firmamız IEC17025 standardına göre IECEE tarafından Akredite edilmiş NEMKO AS adına bir CBTL laboratuvarıdır.Test çalışmalarınızın tamamı IECEE kurallarına uygun olarak Akredite laboratuvarlarda yapılmaktadır.
 

1-Elektrikli Profesyonel mutfak cihazları
- FRİTÖZ
- OCAK
- KUZİNE
- DÖNER OCAKLARI 
- IZGARA
- LAVTAŞLI IZGARA
- BAIN MARIE
- PATATES DİNLENDİRME
- FIRIN 
- PİZZA FIRINI
- TOST MAKİNESİ
- SALAMANDER
- PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ
- KUMPİR FIRINI
- ÇAY MAKİNESİ
- KAHVECİ OCAĞI
- ŞERBETLİK

2-Domestik Ev Cihazları
- FIRINLAR
- MİNİ FIRINLAR
- SET ÜSTÜ OCAKLAR
- BUZDOLABI
- ANKESTRE ÜRÜNLER
- SOFBEN
- KOMBİ
- DOĞALGAZ SOBALAR
- KATALATİK SOBALAR
- PALMİYE ISITICILAR
-QUARTZ ISITICILAR

3-Küçük Ev Aletleri
- TOST MAKİNELERİ
- MİKSER
- FRİTÖZ
- BLENDER
- SAÇ KURUTMA MAK.
- ÜTÜ
- SU ISITICISI
- ASPIRATÖR
- BARBAKÜ
- VANTİLATÖR
- KETTLE
- EKMEK KIZARTMA MAK.
- ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Yukarıda belirtilen ürün grupları dışında firmamız Certigaz işbirliğiyle aşağıdaki uyumlaştırılmış EN standardları konusunda test ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

1- EN 60335-2-102
2- EN 60335-1
3-EN 60335-2-2 
4-EN 60335-2-4
5-EN 60335-2-6
6-EN 60335-2-7
7-EN 60335-2-11
8-EN 60335-2-14
9-EN 60335-2-15
10-EN 60335-2-21
11-EN 60335-2-24
12-EN 60335-2-30
13-EN 60335-2-35
14-EN 60335-2-36
15-EN 60335-2-37
16-EN 60335-2-38
17-EN 60335-2-40
18-EN 60335-2-42
19-EN 60335-2-48
20-EN 60335-2-49
21-EN 60335-2-49
22-EN 60335-2-50
23-EN 60335-2-58
24-EN 60335-2-75
25-EN 60335-2-102

26-EN60350-1

27-EN60350-2

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(2014/30/EU)-EMC Testleri
EMC direktifi kapsamında bileşen ihtiva eden gazlı cihazlarda,bileşenler bu direktif kapsamında belgeliyse yeniden gazlı cihazın EMC testine tabi tutulması gerekmemektedir.Böyle bileşen ihtiva eden gazlı cihazın CE1312 belgelendirmesi için yeniden EMC testine tabi tutulması zorunluluğu yoktur.Fakat müşteriler istedikleri takdirde Türkiyede kurulu bulunan TÜRKAK ENISO17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarda bu testleri yaptırabilirler.

Top