UKCA İŞARETLEMESİ İÇİN RİSK ANALİZLERİ

Birleşik Krallık UKCA sertifikası için teknik dosyada bulunması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi cihazla ilgili yönetmeliklere uygun olarak  yapılacak olan risk analizi değerlendirmesidir

Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarında normal çalışmada veya olağanüstü koşullarda aşağıda belirtilen riskler oluşabilmektedir

1-Buhar veya basınçtan dolayı patlama riski

2-Yangın riski

3-Sıcak yüzeyle temas riski

4-Atık gaz zehirlenme riski

5-Su veya gazdan zehirlenme riski

6-Boğulma riski

7-İnsan sağlığının korunmasıyla ilgili riskler

8-Evcil hayvanlarla ilgili riskler

UKCA sertifikası için Birleşik Krallık yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak risk analizi değerlendirmesinin yapılması şarttır.

UKCA belgelendirmesinde de bütün sorumluluk her zaman için üreticidedir.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz veya başkalarına bu sorumluluğu devredemez.

Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak

cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir

Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip

akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir

UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik

Krallık Onaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir.

Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler)

UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir.

UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız

Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız

Top