CE BELGESİ CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Conformity', Avrupa Normlarına Uygunluktur.  
CE Belgelerinin geçerlilik süreleri ilgili yönetmeliklere ve ilgili modüllere göre değişiklik gösterir. Bir genelleme yapılmak istenir ise, Modül B belgeleri birçok direktifte 10 yıl olmak ile birlikte bir kısmında da 5 yıl olarak tanımlanmıştır.
Firmamıza başvurarak, CE belgesine bir an önce sahip olabilirsiniz. İletişim sayfasına giderek iletişim bilgilerimize erişebilirsiniz.
EU 2016/426 Gaz Yakan cihazlar yönetmeliği yeni üretilen gazlı cihazlar için 21 Nisan 2018 tarihinde itibaren AB üyesi ülkelerde zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir.Üreticilerin bu tarihten sonra ürettiği ürünlere bu yönetmeliğe uygun olarak CE işareti iliştirmesi gerekir.
EU 2016/426 Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre üreticilerin ürettiği gazlı cihazın risklerini dikkate alarak risk değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır.Üretici bu cihazın risklerini dikkate almalı ve bu risklere göre aldığı önlemleri ibraz etmelidir.Ris analizi yapılmadan GAR belgelendirmesi yapılmamaktadır.
Bütün yeni taklaşım direktilerinde CE işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu üçüncü tarafa devredemez ve sorumluluktan kaçamaz. Üretici CE işaretini iliştireceği ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifini veya direktfilerini ve bunlara bağlı Uyumlaştırılmış EN standartlarını bilmeli ve bu direktiflere uygun olarak direktif şartlarını yerine getirdikten sonra ürününe CE işaretini iliştirmelidir. Üretici CE işaretini bir yerden aldığını iddia ederek sorumluluktan kaçamaz bu sorumluluğu test veya belgelendirme yaptırdığı üçüncü taraflara devredemez Üretici CE işaretini iliştirdiği ürünüyle ilgili AB üyesi ülkelerdeki otoritelere istenildiği zaman işaretlemeyle ilgili Teknik Dosyayı ibraz etmekle yükümlüdür.
CE İşareti aşağıda belirtilen Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlere iliştirilir.CE işaretinin bu direktif kapsamındaki ürünlere ilişitirilebilmesi için CE Uygunluk Değerlendirme çalışmasının ilgili direktif şartlarına uyguın olarak yapılması,ürüne ait bir Teknik Dosyanın hazırlanması ve AB Uygunluk Beyanının imzalanması gerekir.  CE İŞARETİ GEREKTİREN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ 1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(2014/35/EU,2006/95/EC,73/23/EEC)                 20/04/2016 2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ (2014/29/EU,2009/105/EC,87/404/EC)    20/04/2016 3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(2009/48/EC,88/378/EEC)     20/07/2011 4-İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(REG NO:305/2011,89/106/EEC)   01/07/2013 5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(2014/30/EU,2004/108/EC,89/336/EEC) 20/04/2016 6-MAKİNA DİREKTİFİ(2006/42/EC,98/37/EC,89/392/EEC) 29/12/2009 7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ(REG NO:2016/425,89/686/EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/EEC,96/58/EEC)   21/03/2018 8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(2014/31/EU,2009/23/EC,90/384/EEC) 19/04/2016 9-VÜCUDA YERLEŞTİRİRLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC) 10-GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ(EU 2016/426,2009/142/EC,90/396/EEC)  21/04/2018 11-EKODESİGN-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC) 12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(2014/28/EU) 13-TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC) 14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(2014/34/EU) 15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(2013/53/EU) 16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(2014/33/EU) 17-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(2014/68/EU) 18-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC) 19-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(2014/53/EU) 20-PAKETLEME VE PAKETLEME ATIKLARI DİREKTİFİ(94/62/EC) 21-ELEMAN TAŞIMA AMAÇLI KABLO TESİSATLARI DİREKTİFİ (2000/09/EC) 22-KİMYASAL MADDELER DİREKTİFİ (EC 1907/2006) 23-KOZMETİKLER DİREKTİFİ(EC 1223/2009) 24-EKODESIGN VE ENERJİ ETİKETLEMESİ DİREKTİFİ(2010/30/EU) 25-EKODESIGN VE ENERJİ ETİKETLEMESİ DİREKTİFİ(2009/125/EC) 26-ÖLÇME CİHAZLARI DİREKTİFİ(2014/32/EU)
CE belgelendirmesinde ilgili direktifler kapsamında ürünlerin bu direktiflere bağlı güncel EN standartları kapsamında bu standartlarda belirtilen test cihazları kullanılarak test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Tip testi yapılmayan ürünün CE belgesi olmaz.Bir ürün bir direktif kapsamında olabileceği gibi birçok direktif kapsamında da olabilir.Bu durumda ürüne CE işareti iliştirebilmek için bütün ilgili direktif şartlarının yerine getirilmesi zorunludur
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız  
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız  
Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız
Gaz yakan cihazların UKCA işaretlemesi belgelendirme testlerini sizler için 22 yıllık laboratuvar tecrübemizle yapmaktayız UKCA işareti 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallıkta(İngiltere,Galler ve İskoçya) istenilen bir işarettir. Bu tarihten sonra Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere UKCA işareti iliştirilmek zorunluluğu vardır   Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallık UKCA sertifikası için teknik dosyada bulunması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi cihazla ilgili yönetmeliklere uygun olarak  yapılacak olan risk analizi değerlendirmesidir Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarında normal çalışmada veya olağanüstü koşullarda aşağıda belirtilen riskler oluşabilmektedir 1-Buhar veya basınçtan dolayı patlama riski 2-Yangın riski 3-Sıcak yüzeyle temas riski 4-Atık gaz zehirlenme riski 5-Su veya gazdan zehirlenme riski 6-Boğulma riski 7-İnsan sağlığının korunmasıyla ilgili riskler 8-Evcil hayvanlarla ilgili riskler UKCA sertifikası için Birleşik Krallık yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak risk analizi değerlendirmesinin yapılması şarttır. UKCA belgelendirmesinde de bütün sorumluluk her zaman için üreticidedir.Üretici bu sorumluluktan kaçamaz veya başkalarına bu sorumluluğu devredemez. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik Krallık Onaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallıkta UKCA Eko design yönetmelikleri 1 ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir UKCA Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygunluğu gösteren bir işarettir UKCA işaretlemesi Birleşik Krallıkta İngiltere,Galler ve İskoçyayı kapsamaktadır UKCA Enerji etiketlemesi ve Eko design testlerini Uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda sizler için yapmaktayız Birleşik Krallık pazarlarında ürünlerinizi güvenle sunabilmeniz için uluslararası hizmetlerimizden istifade ediniz,rahat ediniz Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
UKCA Birleşik Krallık Uygunluk işareetlemesi Birleşik Krallık Yönetmelik ve standartlarına uygun olarak yapılmalıdır Birleşik Krallık 1 ocak 2021 tarihinden itibaren belirli yönetmelikler kapsamındaki ürünler için UKCA işaretlemesi talep etmektedir UKCA Birleşik Krallıkta,İngiltere,Galler ve İskoçya için geçerlidir UKCA kapsamındaki ürünlerin ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında akredite laboratuvarlarda Birleşik Krallık şartlarına uygun olarak test edilmesi gerekir Üretici Birleşik Krallık pazarlarına sunacağı ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan sorumludur Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
irleşik Krallık Elektrik Güvenlik yönetmeliği İngiltere,Galler ve İskoçyada geçerli bir yönetmeliktir Birleşik Krallık 1 Ocak 2021 de UKCA işaretlemesine geçmiştir Buna göre elektrikli cihazlar Birleşik Krallık UKCA yönetmeliklerine uygun olarak Birleşik Krallık pazarlarına sunulacaktır UKCA Elektrik Güvenlik Yönetmeliğine göre Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarının Birleşik Krallık  standartlarına  uygun olarak üretilimesi gerekmektedir UKCA belgelendirmesi için sizlere hizmet sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallık Belirlenmiş Standartları Birleşik Krallığın UKCA belgelendirmesi için belirlediği BSEN standartlarıdır. Birleşik Krallık için Belirlenmiş Standartlar İngiltere,Galler ve İskoçya için geçerlidir Üreticilerin ürettikleri ürünlerin Birleşik Krallığın Belirlediği hangi BSEN standardı kapsamında olduğu bilmesi,test ve belgelendirmesini buna göre yapması gerekmektedir Full gazlı,Gaz ve elektrikli ve Full elektrikli cihazlarınızın UKCA belgelendirmesi için gerekli testleri Uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda sizler için yapmaktayız Birleşik Krallık UKCA belgelendirmesi için sizlere hizmet sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız  
Birleşik Krallık 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için UKCA işaretlemesi talep etmektedir Çoğu Avrupa Birliği CE işaretlemesi kapsamında olan ürünler için UKCA işaretlemesi gerekmektedir UKCA işareti Birleşik Krallık Yönetmeliklerine uygunluğu gösteren bir işarettir UKCA işareti İngiltere,Galler ve İskoçyaya pazarlanacak yönetmelikler kapsamındaki ürünler için kullanılacaktır Gazlı,Gaz ve elektrikli ve full elektrikli Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarının UKCA belgelendirmesi için Uluslararası çözüm ortaklarımızla sizlere yerinden hizmet sunmanın haklı gururnu yaşamaktayız UKCA Birleşik Krallık belgelendirmesiyle ilgili sizlere hizmet sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Birleşik Krallık 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren UKCA belgelendirmesine geçmiştir Bu tarihten sonra Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak  Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarının gaz kategorilerini muhakkak takip ediniz. UKCA işareti İngiltere,Galler ve İskoçyada parazlanacak ürünler için kullanılacaktır Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
UKCA işareti genel olarak Avrupa Birliği CE işaretlemesi kapsamındaki çoğu ürünlere iliştirilir. Bilindiği gibi Birleşik Krallık 1 ocak 2021 tarihinden itibaren UKCA işaretlemesine geçmiştir UKCA işareti İngiltere,Galler ve İskoçyada pazarlanacak ürünler için kullanılacaktır Gazlı,Gaz+Elektrikli ve Full elektrikli Ev tipi ve Ticari mutfak cihazlarının UKCA belgelendirmesi için sizlere yerinde Uluslararası çözüm ortaklarımızla hizmet sunmaktayız. UKCA belgelendirmesi için tecrübelerimizden istifade ediniz,güvende olunuz Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik Krallık Onaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik KrallıkOnaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
1 ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık pazarlarına sunulacak bazı ürünler için UKCA işareti aranmaktadır Birleşik Krallık yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin bu yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir UKCA işareti İngiltere,Gazller ve İskoçya ya gönderilecek Birleşik Krallık Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilecektir Birleşik Krallık(İngiltere,Galler,İskoçya) pazarlarına sunulacak ürünlerin UKCA işaretlemesinden doğrudan üretici sorumludur.Üretici bu sorumluluğu başkasına devredemez,sorumluluktan kaçamaz UKCA işaretlemesi kapsamındaki ürünler bir yönetmelik kapsamında olabileceği gibi birden çok yönetmelik kapsamında da olabilirler.Bu durumda bütün yönetmelik şartlarının karşılanması gerekir. Birleşik Krallık 1 ocak 2023 tarihinden itibaren UKCA yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için yalnızca UKCA işaretlemesi talep edeceğinden Ev tipi ve Ticari tip gazlı veya elektrikli mutfak cihazlarının test ve belgelendirmesi UKCA yönetmelik ve BS standartları kapsamında yapılması gerekmektedir Birleşik Krallık yönetmelik ve standartlarına uygun olarak Ev tipi veya ticari tip gazla veya elektrikle çalışan cihazların TSENISO/IEC17025 akreditasyonuna sahip akredite laboratuvarlarda  test edilmesi UKCA belgelendirmesi için çok büyük önem arz etmektedir UKCA belgelendirmesinde belli yönetmelikler için Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanmış olan Birleşik Krallık Onaylı Kuruluş Tip Testi sertifikasına gerek vardır.Gaz Yakan cihazlar UKCA yönetmeliği bu yönetmeliklerden biridir. Gaz yakan cihazlar yönetmeliği kapsamındaki cihazlar 1 ocak 2023 tarihinden itibaren Birleşik Krallığa(İngiltere,İskoçya,Galler) UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre Birleşik Krallık tarafından atanmış Birleşik Krallık UK Tip Testi sertifikasıyla satılabilecektir. UKCA Gaz yakan cihazlar yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıdaki gibidir 1-UK Tip Testi incelemesi(Modül B) 2-Dahili üretim kontroluna ilave olarak  ürün kontroluna dayanan tipe uygunluk(Modül C2) 3-Üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk(Modül D) 4-Ürün kalite güvencesine dayalı tipe  uygunluk(Modül E) 5-Ürün doğrulaması tipe uygunluk(Modül F) 6-Birim doğrulaması tipe uygunluk (Modül G) UKCA işaretlemesinde Gaz yakan cihazların uygunluk değerlendirme çalışmalarını, Birleşik Krallıkta UKAS tarafından akredite edilip,Birleşik Krallık ilgili Bakanlığı tarafından atanan Birleşik Krallık Onaylı Kuruluşları yapar UKCA belgelendirme çalışmalarında 22 yıllık tecrübemizle  yerel ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda  sizlere hizmet sunmanın büyük mutluluğunu yaşamaktayız Birleşik Krallık UKCA test ve belgelendirme çalışmalarında her zaman sizlere destek vermeye hazırız
Top